Gespreksstarters

LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het curriculum (beleid en LOB-werkplan). Om over LOB in je team te spreken, zijn er diverse goede 'gespreksstarters'. Het zijn instrumenten die jou en je team helpen alle facetten van LOB goed in kaart te brengen en zo samen te zien wat jullie sterke punten zijn en aan welke onderdelen je nog aandacht kan besteden.

Kwaliteitsagenda LOB vo

Een LOB-agenda vo voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriƫntatie en -begeleiding. In de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering.

Kwaliteitsagenda LOB vo

Ambitieagenda LOB mbo

Een LOB-agenda mbo voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriƫntatie en -begeleiding. In de ambitieagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering.

Ambitieagenda LOB mbo

LOB-scan

Scan om de kwaliteitsborging van LOB te evalueren:

  • Het voeren van het gesprek op school over de implementatie en kwaliteit van LOB
  • Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam

LOB-scan

LOB-taken

Gespreksinstrument om te inventariseren, bespreken en evalueren wie en op welke wijze de verschillende taken van LOB binnen de eigen school uitvoert.

LOB-taken

LOB-curriculumplanner

Een gespreksinstrument om in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma voor de eigen school of opleiding vorm te geven.

LOB-curriculumplanner

Doorstroomgegevens

Gespreksinstrument om via doorstroomcijfers en kwalitatieve gegevens het LOB-beleid van de school te evalueren.

Doorstroomgegevens

Webontwikkeling door SPRANQ