Over LOB-scan

De LOB-scan is een hulpmiddel om de kwaliteitsborging van LOB te evalueren met als resultaat:

 • het voeren van het gesprek op school over de implementatie en kwaliteit van LOB.
 • het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.

De maximale scangroep is 15 respondenten.

Meer weten

Stappen

 • Stap 1 - Nieuwe scan aanmaken
  Als procesbegeleider van de LOB-scan kan je hier respondenten uitnodigen voor het maken van de scan.
 • Stap 2 - Vragenlijst invullen
  Respondenten vullen de vragenlijst in.
 • Stap 3 - Resultaten scan bespreken
  De procesbegeleider bespreekt tijdens een bijeenkomst de resultaten met de respondenten.
 • Stap 4 - Plan van aanpak
  Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.

 

Inloggen

 

Voorbeeld LOB-scan
Webontwikkeling door SPRANQ