Over LOB-scan

De LOB-scan is een hulpmiddel om de kwaliteitsborging van LOB te evalueren met als resultaat:

  • Het voeren van het gesprek op school over de implementatie en kwaliteit van LOB.
  • Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.
  • Het uitvoeren van een 0-meting; waar staan we met LOB?
  • Het uitvoeren van een vervolgmeting; waar staan we na het formuleren van en werken aan speerpunten met LOB?

De maximale scangroep is 25 personen.
Als je meerdere teams een scan voorlegt, kan je de scans ook samenvoegen voor een schoolbreed beeld van de ontwikkeling van LOB.

Meer weten

 

Webontwikkeling door SPRANQ